Menu Zamknij

Ewa Dziemidowicz - psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutką i trenerką. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par i rodzin oraz warsztaty terapeutyczne i rozwojowe. Współtworzę Poza Centrum DOM, przestrzeń dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS, dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) w Poradni Dziecko w Sieci z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. (w zakresie nadużywania internetu i urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież, zachowań ryzykownych online takich jak seksting, czy niebezpieczne kontakty, przemocy rówieśniczej, kontaktu ze szkodliwymi treściami etc.). Przez cztery lata prowadziłam również terapię w Centrum Praw Kobiet z kobietami w trudnych sytuacjach życiowych (związanymi m.in. z doświadczeniami przemocy, trudnościami relacyjnymi, współuzależnieniem etc.).

Psychologią Procesu zajmuję się od 2008 roku. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, Studium Polityki Relacji, Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami, Studium pracy z oporem w terapii, Roczne szkolenie z relacji terapeutycznej, Studium Pracy z Relacją. Pracę z procesem studiowałam w Polsce i za granicą (Process Work Institute, Portland, USA, Deep Democracy Institute, Amsterdam), regularnie uczestniczę w warsztatach szkoleniach pogłębiających moją wiedzę i umiejętności. Pracuję pod superwizją.

Jestem ekspertką ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, pracuję z młodzieżą w obszarze pozytywnego wykorzystania nowych technologii jako alternatywy do zachowań ryzykownych, prowadzę zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Szkolę profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online oraz budowania społeczności szkolnej jako profilaktyki przemocy rówieśniczej. Prowadzę warsztaty dla rodziców na temat nadużywania nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, hejtu, szkodliwych treści online, przemocy rówieśniczej, ryzykownych zachowań, uważnego rodzicielstwa, komunikacji w rodzine. Jestem współautorką i konsultantką kampanii społecznych (m.in. Uważni rodzice na temat uważnego rodzicielstwa w kontekście niebezpiecznych kontaktów online), oraz materiałów edukacyjnych dla młodzieży (m.in. film edukacyjny Na zawsze), rodziców i profesjonalistów.

Lubię ludzi i wierzę w ich potencjał. Jestem ciekawa – ludzkich procesów, przeżyć, uczuć, reakcji, historii. Praca terapeutyczna to podróż przez stany i doświadczenia, podróż ku – czemuś więcej, czemuś nowemu, innemu, jeszcze nie znanemu – ku większej świadomości.

Zapraszam do spotkania.