Menu Zamknij

Edyta Ganc - psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutką, trenerem kreatywności, nauczycielem teatru z przygotowaniem pedagogicznym.
W ramach szkolenia dyplomowego Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu mam prawo do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin oraz pracy z grupami pod superwizją.

W realizowanych warsztatach łączę techniki terapeutyczne z narzędziami teatralnymi i fotograficznymi. Od kilkunastu lat prowadzę warsztaty rozwojowe i kreatywne – teatralne i fotograficzne dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz grup marginalizowanych.
Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, w tym Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Roczny Program Coachingu metodą psychologii procesu. Ponadto, jestem absolwentką: Teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Trenerów Programu Kultura Rozwoju, Akademii Fotografii oraz Studia Teatralnego „Hyde Park”.

Jestem twórczynią Otwartego Teatru Procesowego oraz inicjatorką projektu fotograficzno – rozwojowego „Kobiety Światłoczułe”.

W pracy z dziećmi i młodzieżą skupiam się na wydobywaniu ich naturalnych potencjałów i rozwijaniu ich w kierunku pełniejszego „stawania się”. Trudności, problemy i blokady są dla mnie materią do zauważania i poznawania ukrytych stron, jakości i energii oraz wspierania procesu integracji.

Swoją pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą uzupełniam metodami teatralnymi i fotograficznymi.