Menu Zamknij

POMOC DLA RODZIN

W Poza Centrum Dom prowadzimy psychoterapię rodzin. Rodzina jest dla nas każdym możliwym układem relacji i osób, które swoje bycie w nim definiują w ten właśnie sposób. 
Kiedy terapia rodzinna?
Czasami wydaje się, że problem „rodzinny” tkwi w jednej osobie i to ona jest zgłaszanawstępnie na terapię. Często jest to dziecko, którego zachowania i objawy utrudniają relacje rodzinne, wprowadzają „zamęt” w  relacjach pomiędzy członkami rodziny. Po bliższym przyjrzeniu się zgłoszonym trudnościom i sytuacji w rodzinie, okazuje się często, że cały układ rodzinny potrzebuje wsparcia. Rodzina i jej system staje się wtedy „klientem” terapii. Przez psychoterapię rodzinną rozumiemy pracę z osobami tworzącymi rodzinę.

Praca terapeutyczna pozwoli przyjrzeć się:

oraz wypracować:

Po jednej lub kilku konsultacjach wstępnych terapeuta przedstawia plan pracy z rodziną. Jeśli chcesz umówić się na konsultację zadzwoń do wybranego terapeuty z naszego zespołu. Kontakty do nich znajdziesz w zakładce ZESPÓŁ

Co oprócz terapii?
Oprócz terapii rodzinnej prowadzimy warsztaty rozwojowe dla rodzin, procesy grupowe, grupy wsparcia. Aktualne informacje o warsztatach, procesach i grupach znajdują się na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.