Menu Zamknij

POMOC DLA RODZICÓW

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem, członkiem rodziny, czy też bliskim osoby niepełnoletniej, zaangażowanym w jej proces rozwojowy – możesz czasami mierzyć się z różnymi wyzwaniami – dziecka i Twoimi. Dylematy jakie się pojawiają mogą dotyczyć samej specyfiki problemów Twojego dziecka, Twojej relacji z dzieckiem, jak również Twoich różnorodnych reakcji na jego zachowania i działania. Jeżeli wydaje Ci się, że stale poszukujesz rozwiązań trudnych sytuacji, jakie się wydarzają i różnych dróg dotarcia do dziecka. Jeżeli masz poczucie, że coś z Twoim „rodzicielstwem” jest nie tak, że nie radzisz sobie z tymi kwestiami…Zapraszamy Cię na wstępną konsultację.

W Poza Centrum Dom wspieramy Rodziców w następujący sposób:.

  • Prowadzimy równoległe konsultacje dla Rodziców dzieci, które są w procesie terapii w naszym ośrodku. Psychoterapeuta może udzielać odpowiedniego do zaistniałej sytuacji wsparcia w formule konsultacji rodzicielskich, odnosząc się do zgłoszonych przez osobę trudności. Może też przekazywać opiekunowi informacje na temat przebiegu procesu terapii dziecka, natomiast dla zachowania poufności terapii nie może informować o samej treści spotkań terapeutycznych. Częstotliwość konsultacji rodzicielskich jest ustalana indywidualnie pomiędzy terapeutą a klientem.
  • Prowadzimy terapię indywidualną dla Rodziców. Na terapię może zgłosić się Rodzic dziecka, które jest już w terapii w naszym Ośrodku, jak również Rodzic, którego dziecko nie jest w terapii. Wsparcie może dotyczyć trudności i problemów zgłoszonych przez osobę odnoszących się do kontekstu rodziny i rodzicielstwa. Terapia indywidualna jest poprzedzona konsultacją.
  • Prowadzimy rodzinną terapię par. Terapię „pary” rozumiemy jako terapię dwóch osób pozostających ze sobą w relacji w każdej z możliwych konfiguracji. Kontekst „rodzinny” terapii odwołujemy do celowości tworzenia owej relacji w perspektywie tworzenia systemu rodzinnego. Na terapię mogą zgłosić się pary doświadczające trudności i utrzymujących się konfliktów, chcące przyjrzeć się temu, co się wydarza. W Poza Centrum Dom wspieramy pary heteronormatywne, nieheteronormatywne oraz rodziny tęczowe. Terapia par jest poprzedzona konsultacją.
  • Organizujemy warsztaty rozwojowe, procesy grupowe i grupy wsparcia dla rodziców, opiekunów i partnerów. Aktualne informacje o warsztatach, procesach i grupach znajdują się na naszej stronie internetowej oraz Facebook'u.

Jeśli chcesz umówić się na konsultację zadzwoń do wybranego terapeuty z naszego zespołu. Kontakty do nich znajdziesz w zakładce ZESPÓŁ