Menu Zamknij

POMOC DLA NASTOLATKA

W Poza Centrum Dom prowadzimy psychoterapię indywidualną młodzieży od 13 roku życia. Mamy świadomość, że okres dojrzewania jest czasem budowania własnej tożsamości, czasem przemiany zewnętrznej i wewnętrznej, okresem sprawdzania swoich granic i granic innych osób. Jest to czas piękny, a zarazem może stać się niezwykle trudny. Zdarza się, że nastolatek doświadcza różnego rodzaju problemów, z którymi nie potrafi poradzić sobie samodzielnie. Czasami sam szuka pomocy i wsparcia. Czasami to jego najbliższe otoczenie, rodzina zauważa niepokojące objawy i stara się mu pomóc.

Jakie trudności i problemy mogą pojawić się u nastolatków?

 • niedostosowanie społeczne i przekraczanie norm społecznych, w tym zachowania agresywne, zachowania destrukcyjne, zachowania autoagresywne,
 • wycofanie społeczne, wycofanie się z grupy rówieśniczej, skrajna nieśmiałość, unikanie kontaktów,
 • zachowania buntownicze, kłamstwa, oszukiwanie, ciągłe bycie na „nie”,
 • nieadekwatne, uznane przez innych za „dziwne” zachowania w grupie,
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych, alkoholu,
 • uzależnienie od internetu, smartfonów, gier komputerowych,
 • stany lękowe, nadmierne zamartwianie się, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych,
 • stany obniżonego nastroju, smutku, apatii, poczucia braku sensu, wahania nastroju,
 • myśli negatywne, autodestrukcyjne,
 • objawy psychosomatyczne, np. bóle głowy, brzucha, duszności, roztrzęsienie,
 • problemy związane z odżywianiem, zmiany apetytu, odmowa jedzenia, objadanie się, nagła zmiana wagi ciała,
 • trudności z adaptacją do zmian w strukturze rodziny ( np. rozwód, żałoba w rodzinie),
 • brak akceptacji swojej tożsamości, problemy z definiowaniem swojej tożsamości.

Terapia nastolatka odnosi się do problemów i trudności zgłoszonych przez samą osobę, bądź też osoby najbliższe podczas wstępnej konsultacji. Na etapie konsultacji ważne jest przyjrzenie się motywacji nastolatka do wejścia w proces terapeutyczny. Terapia nie powinna być motywowana wyłącznie przez innego członka rodziny. Wejście w proces terapii powinien być indywidualną decyzją młodej osoby. Ważna jest też zasada poufności terapii. Terapeuta ustala wspólnie z nastolatkiem jakich informacji o przebiegu terapii może udzielić rodzicom w ramach dodatkowych, wspólnych spotkań.
Sesje terapeutyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu, a długość procesu terapii jest ustalona indywidualnie pomiędzy terapeutą, a rodzicem, bądź opiekunem dziecka.

Jeśli chcesz umówić się na konsultację zadzwoń do wybranego terapeuty z naszego zespołu. Kontakty do nich znajdziesz w zakładce ZESPÓŁ

Co oprócz terapii?
Oprócz terapii indywidualnej prowadzimy warsztaty rozwojowe dla młodzieży, grupy wsparcia oraz Treningi Umiejętności Społecznych. Aktualne informacje o warsztatach, procesach i grupach znajdują się na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.