Menu Zamknij

POMOC DLA DZIECKA

W Poza Centrum Dom prowadzimy psychoterapię indywidualną dzieci w wieku 6 – 12 lat. W procesie terapii skupiamy się na podążaniu za dzieckiem i jego potrzebami. Wspieramy i rozwijamy naturalny potencjał dziecka. Pomagamy w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami poprzez uważną obecność, dostrojenie się do świata dziecka oraz pełną akceptację tego, z czym do nas przychodzi. Stwarzamy bezpieczną przestrzeń do zauważenia trudności przez dziecko i doświadczenia możliwości poradzenia sobie z nimi. W naszej pracy z dziećmi nie nauczamy, lecz wspieramy proces doświadczania tego co trudne, tak by „trudność” po odpowiednim jej przepracowaniu stała się rozwojowa dla dziecka. W terapii odwołujemy się do naturalnych zainteresowań dziecka oraz różnorodnych potrzeb ekspresji i aktywności. W naszych gabinetach znajdziecie zabawki, klocki, materiały plastyczne,rekwizyty teatralne, książki i inne materiały do wspólnej zabawy i doświadczania.

Psychoterapia może pomóc dzieciom przejawiającym trudności:

  • w komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi objawiające się nieadekwatnymi zachowaniami społecznymi, wycofaniem, nieśmiałością, czy też zbytnią agresją wobec innych,
  • w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami,
  • w przeżywaniu i regulacji różnych emocji,
  • w radzeniu sobie ze stanami obniżonego nastroju,
  • w adaptacji do nowych, stresujących i trudnych sytuacji rodzinnych (przeprowadzka, kryzys rodzinny, rozwód rodziców, żałoba, nowy członek rodziny),
  • w adaptacji do kolejnych etapów rozwojowych ( nowa grupa rówieśnicza, nowa szkoła, nowe wyzwania),
  • w radzeniu sobie z objawami psychosomatycznymi, które nie maja swoich przyczyn medycznych,
  • w budowaniu obrazu siebie, własnego wyglądu, ciała,
  • w ekspresji swojego „Ja”, definiowaniu siebie.

Konsultacje wstępne
Psychoterapia indywidualna dziecka jest poprzedzona konsultacją z rodzicami i opiekunami podczas której terapeuta poznaje kontekst problemowy i trudności dziecka, jakie zgłasza rodzic/ opiekun. Kolejna konsultacja może też być przeprowadzona z rodzicem w obecności dziecka. Po wstępnych konsultacjach może się też okazać, że dalszą, bardziej adekwatną formą pracy terapeutycznej służącej dziecku będzie terapia rodzinna, bądź rodzinna terapia pary. W procesie terapii, w ramach zasady poufności, psychoterapeuta konsultuje sam proces terapii z rodzicami bez opisywania przebiegu sesji terapeutycznych. 

Sesje terapeutyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu, a długość procesu terapii jest ustalona indywidualnie pomiędzy terapeutą, a rodzicem, bądź opiekunem dziecka.

Jeśli chcesz umówić się na konsultację zadzwoń do wybranego terapeuty z naszego zespołu. Kontakty do nich znajdziesz w zakładce ZESPÓŁ

Co oprócz terapii?
Oprócz terapii indywidualnej prowadzimy warsztaty rozwojowe dla dzieci, grupy wsparcia oraz Treningi Umiejętności Społecznych. Aktualne informacje o warsztatach, procesach i grupach znajdują się na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.