Menu Zamknij
 
 
Ośrodek Poza Centrum DOM powstał z potrzeby serca, pasji i ciekawości. Z potrzeby zrozumienia istoty rodziny oraz procesu dojrzewania, w którym bariery i problemy rozwojowe młodszych i tych starszych mogą stać się potencjałem do zmian i pełniejszego wzrastania. 
Ośrodek Poza Centrum DOM jest przestrzenią rozwoju, nauki i zabawy. Miejscem potencjalnej przemiany, w której każdy, kto tego potrzebuje, ma możliwość odnalezienia Siebie i wewnętrznego poczucia bycia w Domu.
W Domu pracujemy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Rodzina jest dla nas każdym możliwym układem relacji i osób, które swoje bycie w nim definiują w ten właśnie sposób. 
Nie udzielamy jedynie słusznych rad. Jesteśmy, aby podążać za doświadczeniem osoby w sytuacji „tu i teraz” , wspierać je i dopełniać ku pełniejszej świadomości. 
Jesteśmy filią istniejącego od 20 lat ośrodka psychoterapii Poza Centrum afiliowanego przy Instytucie Psychologii Procesu. Pracujemy psychoterapeutycznie proponując sesje indywidualne dla dziec, młodzieży ich rodziców oraz opiekunów, a także psychoterapię rodzinną, warsztaty rozwojowe, grupy terapeutyczne oraz inne spotkania grupowe.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ośrodek Poza Centrum DOM powstał z potrzeby serca, pasji i ciekawości. Z potrzeby zrozumienia istoty rodziny oraz procesu dojrzewania, w którym bariery i problemy rozwojowe młodszych i tych starszych mogą stać się potencjałem do zmian i pełniejszego wzrastania. 
Ośrodek Poza Centrum DOM jest przestrzenią rozwoju, nauki i zabawy. Miejscem potencjalnej przemiany, w której każdy, kto tego potrzebuje, ma możliwość odnalezienia Siebie i wewnętrznego poczucia bycia w Domu.
W Domu pracujemy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w nurcie psychologii zorientowanej na proces. Rodzina jest dla nas każdym możliwym układem relacji i osób, które swoje bycie w nim definiują w ten właśnie sposób. 
Nie udzielamy jedynie słusznych rad. Jesteśmy, aby podążać za doświadczeniem osoby w sytuacji „tu i teraz” , wspierać je i dopełniać ku pełniejszej świadomości. 
Jesteśmy filią istniejącego od 20 lat ośrodka psychoterapii Poza Centrum afiliowanego przy Instytucie Psychologii Procesu.. Pracujemy psychoterapeutycznie proponując sesje indywidualne dla dziec, młodzieży ich rodziców oraz opiekunów, a także psychoterapię rodzinną, warsztaty rozwojowe, grupy terapeutyczne oraz inne spotkania grupowe.